HLATKY CSALÁD - ANYAI ÁG

1642 november 14-én Bécsben III. Ferdinánd király címeres nemeslevelet ad Hlatky Jánosnak és fiának, Jánosnak. Kihirdeti 1643 augusztus 27-én (Bertalan nap utáni harmadnap) Nyitrán. (Másolatban Nob. IV. 311) Az 1678 évi megyei összeíráskor Kopcsányban János szerepel. Az 1725 évi megyei vizsgálatkor igazolják az Egbellen lakó Mihály nemességét, ki bemutatja az armálist és vallja, hogy ifjabb János fia, a szerző János unokája. A nemességszerző másik unokája, István Győr vármegyébe költözik, hol 1753 november 7-én kihirdeti nemességét és az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor fiával, Andrással ott szerepel. 1814 november 5-én Győr vármegye nemesi bizonyítványt ad János vingai lakosnak, melyet 1841 július 19-én Temes vármegye kihirdet. A család nemességét a magyar királyi belügyminiszter 26861/1925 számon igazolta. Schlichter családból Schlichter Lajos győri épitőmester 1906. márcz. 1. nemességének megerősitése s a Hlatky S. névhez való jogosultságának megállapitása mellett a „kopcsányi” előnév adományozásában részesült. Ugyanez adományoztatott 1907. márcz. 27. S. Gyula (Nyiregyháza) részére is.

Hlatky Család Címere:kékben, zöld alapon, felemelt jobb lábában golyót tartó, természetes daru. Sisakdísz: zárt fekete szárny. Takarók: kékarany–veresezüst.

Fellelhető még egy HLATKY Családi címer, pirosban, zöld alapon, felemelt jobb lábában golyót tartó, természetes daru. Sisakdísz: zárt fekete szárny. Takarók: kékarany–veresezüst.

Hlatky-Schlichter (Kopcsányi).
1642-ben armálist nyert Nyitra vármegyei eredetű család, a mely Győr vármegyében Mezőörsön tűnik fel. 1733-ban ad ki Győr vármegye alispánja egy parancsot Mezőörs bíráihoz, hogy nemes Hlatky Istvántól adót ne szedjenek. Ennek leszármazottja Hlatky Endre, nagyváradi ügyvéd. A családnak Sopron vármegyébe költözött tagja Schlichter néven fordul elő, a mely a Hlatkynak (tótul – síma) német fordítása. A Győr vármegyei ág szerény viszonyok között élt; de a most élő generáció tagjai, Károly fiai: Lajos és Gyula nevüket széles körben ismertté tették. Az előbbi a győri kereskedelmi és iparkamara elnöke, építész és téglagyár-tulajdonos, Gyula pedig volt testőr, honvédhuszárszázados, most Nyiregyházán földbirtokos. E két utóbbi 1906 márczius 1-én nemesség- és czímer-megerősítést nyert.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: