Tagságok

MAGYAR ORVOSI KAMARA - Hungarian Medical Chamber

Dr Beleznay Gyöngyike, a Magyar Orvosi Kamara tagja. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) minden Magyarországon működő orvos független, demokratikus, céhszerű testülete, amely tagjainak szakmai, erkölcsi és anyagi érdekvédelmet hivatott biztosítani. Működését köztestületként a képviseleti demokrácia elvei szerint fejti ki. Átlátható működésével és befolyásával nemcsak tagjait, hanem a lakosságot és annak egészségügyét is szolgálja "a beteg üdve a legfőbb törvény" szellemében.

MAGYAR DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT - Hungarian Dermatological Society,

Dr Beleznay Gyöngyike a Magyar Dermatológiai Társulat tagja. A Társulat dermato-venerológiával és dermato-venerológiai kutatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek önkéntes társulásán alapuló szervezet. A Társulat célja, a dermo-venerologia, kozmetológia fejlesztése, a tagok tudományos ismeretének bővítése és orvosetikai nevelése. A társaság feladata, hogy a tudományágnak módszertanát terjessze, a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elősegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését belföldön és külföldön egyaránt.

Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete - Hungarian Private Dermatologists Non-Profit Association,

Dr Beleznay Gyöngyike a Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesületének a tagja. A Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesületét alapvetően az a felismerés hívta életre, hogy szükségesnek láttuk egy, a bőrgyógyász szakmai jelentős szeletét képviselő csoport, a magánbőrgyógyászok érdekeit hatékonyan, összefogottan, egységesen védő szervezetre, speciális szakmai továbbképzési igényeik kielégítésére.

AMERIKAI BŐRGYÓGYÁSZATI AKADÉMIA - American Academy of Dermatology,

Dr. Beleznay Gyöngyike az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia tagja. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia 1938-ban alakult az Egyesült Államokban. Ez a legnagyobb, legbefolyásosabb és leginkább reprezentatív bőrgyógyászati csoport. Az Akadémia a következő célokat fogalmazta meg, munkáját ezen célok mentén végzi: Első a beteg, magas szintű szaktudás, élethosszig tartó tanulás, kreatívitás, együttműködés, társadalmi felelősség vállalás, sokszínűség. Az Amerikai Bőrgyógyászati  Akadémia tagjai ezen célokért küzdenek, munkájukat ez határozza meg a mindennapokban a gyógyító munka során.

KIRÁLYI SZENT TEOTONIO LOVAGOK TESTVÉRI TÁRSASÁGA - ROYAL CONFRATERNITY OF SAINT TEOTONIO,

Dáma Dr. báró Beleznay Gyöngyike e.a. a Szent Teotonio Lovagok Testvéri Társaságának a tagja, a bárónő a Lovagrend Nagy Érdemkeresztjének viselője. (Gra-Cruz de Benemeréncia Baronesa Drª Gyöngyike Beleznay of Beleznay)

A Szent Teotonio Lovagok Testvéri Társasága Dom Miguel de Bragança, Viseu hercege, Portugália infása királyi védelme alatt. A Társaság szekuláris szervezet, amely egyesíti az azonos értékrendet képviselő hithűeket, és melynek tagjai készek megvédeni a keresztény értékeket és azok eredetét, fenntartják és tisztelik Szent Teotonio emlékét, valamint megemlékeznek róla és odaadást mutatnak iránta. Minden lehetséges módon támogatja a karitatív tevékenységet és segíti a katolikus egyház egyházmegyéit. Terjeszti a Szent Teotoniot (első Portugál Szent) körülvevő kulturális és történelmi érdemeket. Segítséget és kölcsönös támogatást nyújt a lovagtestvérek között, amikor a szükség úgy hozza, a megfelelő körültekintéssel. Az egymás közötti viszonyt a következők határozzák meg: nemesi címet birtoklók, társasági, katonai, lovagrendi és nemesi szervezeti tagok; érdemi és dicséreti érdemrenddel és medállal kitüntetettek, civilek és katonák; akadémiai és intézményi tagok, nemzeti vagy nemzetközi tagok.

GRÚZ SAS REND - Order of the Eagle of Georgia,

Dáma Dr. báró Beleznay Gyöngyike e.a. a Grúz Sas Rend Főtiszti tagja. (Grand Officer)  A Grúz Sas rendet Szent Tamar Királynő (1184 – 1213) által alapított Grúz Királyi Család adja ki. Grúzia egyike az ősi, sok ezer éves civilizációk bölcsőinek. A Királyi család a Bagrationok a legrégibb ma is élő uralkodócsalád a keleti kereszténység történelmében. A Grúz Sas rend pedig egy ősi dinasztikus rend, amit a Grúz Királyi család adományoz. Az adományozó Ő királyi felsége David Bagration Mukhran Batonisvili, Mukhran hercege, Kartli fejedelme, Georgia hercege, Iasos hercege, Georgia trónörököse, a Grúz királyi ház feje. A szuverén Grúz Sas rend, a Jézus Krisztus Varratlan Tunika rend vezetője és nagymestere, és a Királyi Érdemmedália Tanács vezetője, a Szent. Teotonio Testvéri Közösség királyi védnöke.

Aranysarkantyús Vitézi LovagrendRitterorden vom Goldenen Sporn e.V.

Dáma Dr. báró Beleznay Gyöngyike e.a. az Aranysarkantyús Vitézi Lovagrend tagja. Az aranysarkantyús lovag a magyar királykoronázások után I. (Szent) István király kardjának érintésével felavatott lovagok megnevezése és rangja. Lovagrendünk célja, hogy megőrízze és ápolja a magyar történelem során Aranysarkantyús vitézzé avatott hősök emlékét, felkutassa leszármazottjaikat és velük közösen emlékhelyeket alakítson ki. Emellett magunkénak valljuk eddigi utolsó királyunk, Boldog IV. Károly szellemiségét, békeszeretetét, melyet büszkén hirdetünk és megőrzünk! Az ő emléke előtt is kívánunk tisztelegni tevékenységünkkel. Nagymesterünk őfensége Habsburg-Lothringen Sándor királyi herceg.

Royal College of Nobility - International Academic Institution

Dáma Dr. báró Beleznay Gyöngyike e.a. a Royal College of Nobility tagja. 2009-ben alapított Royal College of Nobility, egy olyan nonprofit intézmény, mely céljául tűzte ki, hogy összefogja, nyilvántartsa a nemességet, nyilvántartsa a nemesi címeket, címereket, elismeréseket, valamint az ezekhez kapcsolódó nemesi jogokat, támogatásokat. Ellenőrizze ezen szerzett nemesi címek, címerek, jogok megfelelő használatát. A végrehajtó testület tagja előzetes szigorú ellenőrzés után hagyják jóvá a tagok belépési dokumentációit. Regisztrálják a nemesi címert, nemesi címeket, arról a testületi döntés után regisztrációt adnak ki. Végrehajtó testületi tagok királyi házak vezetői, koronahercegek, kik hitelesítik a belépési és nyilvántartási dokumentumokat.

 

Fényképek